Kết quả tìm kiếm

  1. toanbingo

    sdfdsfdsf

    sdfsadfdsf
  2. toanbingo

    Chính thức - XenForo 1.5 không còn được hỗ trợ

    Mình vừa đọc tin này trên XenForo.com nên chia sẻ với anh em luôn. XenForo 1.5 đã được lên lịch dừng hỗ trợ vào 31/5/2019 ( cuối tháng này ). Sau đó, sẽ không còn bản cập nhật nào cho phiên bản này nữa ( giống như việc XenForo 2.0 đã bị dừng support ). Tóm lại, sau ngày 31/5 sẽ chỉ còn hỗ trợ...

.

Top Bottom